top of page
BAS_1488.jpg

KLACHTENREGELING

De Levantijn Zorggroep is officieel aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Dat betekent dat de commissie eventuele klachten in behandeling neemt. Dit zijn uitsluitend schriftelijk ingediende klachten.

 

Bij de Levantijn Zorggroep streven we naar open en vooral ook goede communicatie met onze bewoners en hun familieleden. Immers is er gekozen voor een kleinschalige woon-zorgomgeving die als thuis voelt.

Dagelijks zijn we met al onze medewerkers en disciplines bezig om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden. Maar ook wij zijn niet volmaakt! Uiteraard willen we graag horen wat er goed gaat.

 

En ook als er volgens uw mening dingen niet goed gaan, nodigen wij u eerst uit dit met ons te bespreken.  U doet dit door uw klacht eerst schriftelijk te mailen naar uw locatiemanager, deze zal met u een afspraak maken om te inventariseren wat uw klacht precies betreft.

Op deze manier proberen we er een goede oplossing, naar uw tevredenheid voor  te vinden.

 

Mocht u van mening zijn dat u er niet uit komt met de locatie, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij de Geschillencommissie. 

 

Sinds 1995 is het wettelijk vastgelegd dat cliënten in de zorg klachtrecht hebben en dit middels een klachtenregeling bij de betreffende instantie neer kunnen leggen. 

 

De Geschillencommissie Zorg

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op de website:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/

 

Contact
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
Tel.: 070 310 5310

bottom of page