top of page

In een particuliere woonzorgvoorziening worden de kosten voor wonen en zorg gescheiden. De diverse kosten bestaan uit: woonkosten, zorgkosten en een eigen bijdrage aan het CAK.

De woonkosten betaalt u zelf. U woont bij ons vanaf € 2000,-- per maand. De kosten bestaan uit de huur van uw appartement vermeerderd met verblijfs- en servicekosten. Denk hierbij aan de kosten van uw maaltijden en uw dranken, maar ook aan het doen van uw was, het onderhoud van de algemene ruimten en het betalen van gas, water en licht. Ook internet is hierbij inbegrepen. Servicekosten kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

De zorgkosten worden betaald vanuit uw persoonsgebonden budget (PGB). Onze cliëntondersteuner begeleidt u kosteloos door de deze afhandeling.  Deze kosten betaalt u dus niet zelf. Hiervoor hebt u een indicatie nodig voor 24-uurszorg.

Daarnaast bent u een eigen bijdrage verschuldigd aan het CAK. Die kosten betaalt u ook zelf. Indien u kiest voor een reguliere zorginstelling, bedraagt uw maandelijkse CAK-bijdrage met een modaal inkomen al gauw € 1200 – € 2300 euro. Wanneer u kiest voor een particuliere zorginstelling zijn deze kosten vele malen lager. Dit komt omdat u bij ons woont, en de zorg die wij leveren onder de noemer ‘thuiszorg’ valt. Deze zorg is belast met een aanzienlijk lagere CAK-bijdrage dan de zorg in een reguliere zorginstelling.

Uitgaande van een modaal inkomen is het wonen in een particuliere zorginstelling dus vaak zelfs goedkoper dan in een reguliere zorginstelling. Berekenen uw CAK-bijdrage hier en maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met een van onze locatiemanagers.

Deze informatie betreft de kosten van onze woonzorgvoorziening. De kosten van de dagopvang zijn afhankelijk van uw inkomen en de gemeente waar u woonachtig bent. Vraagt u een keukentafelgesprek aan via de afdeling WMO van uw eigen gemeente om hierover meer informatie te ontvangen.

bottom of page